Breaking Ball - Breaking Ball

Zajednički naziv za tipove bacanja u kojima loptica menja svoju putanju nakon bacanja. Bacači koristeći ove tipove bacaju lopticu tako da joj daju obrtaje i time joj menjaju putanju. Ovi tipovi su obično sporiji od “fastball”-a jer je fokus upravo na menjaju putanje od bacačkog brda do udarača, a ne na brzini (kao kod fastball bacanja). Najpoznatiji tipovi “breaking ball”-a su “slider”, “curveball” i  “slurve”.