Curveball (CB)

Definicija

Curveball - Zakrivljena lopta je tip bacanja koji spada u grupu sporijih bacanja. Karakteristika curveball-a je da je putanja takva da naglo pada pri dolasku do udarača i samim tim je jako nezgodan za udaranje. Međutim, ukoliko bacač ne baci dovoljno, ishod je homerun.

Izgovor: KjurvbolNa engleskom: CurveballSkraćenica: CB