Teren

globelifefield.jpg
globelifefield.jpg

Bejzbol teren deli se na infild i autfild.

Infild je deo terena u kojem se nalaze baze i brdo za bacača (“maund”). U infildu se nalaze šest igrača odbrane: bacač, hvatač, prva baza, druga baza, treća baza i šortstop.

Autfild je deo terena u kojem se nalaze tri igrača odbrane – autfilderi. Nalazi se iza infilda.

Bejzbol stadioni, pogotovo MLB, imaju posebne karakteristike. Infild je svugde isti, dok je autfild na svakom bejzbol stadionu priča za sebe. Najkonkretniji primer je Fenvej park u Bostonu koji ima veoma mali levi autfild. Kako bi se sprečio broj houm ranova u tom delu izgrađen je ogroman zid. Tek ako se taj zid prebaci postiže se houm ran, na toj strani. S druge strane, novi stadion Jenkisa ima (nešto) kraći desni autfild, u poređenju sa drugim stadionima, pa se tu često postižu “plitki” houm ranovi.

Dimenzije

  • Rastojanje između baza – 27m.
  • Rastojanje od kućne baze do druge baze – 39m.
  • Rastojanje od bacačkog brda do kućne baze – 18m.
  • Rastojanje od stative u levom autfildu do kućne baze – minimalno 99m.
  • Rastojanje od ograde u središnjem autfildu do kućne baze – minimalno 122m.
  • Rastojanje od stative u desnom autfildu do kućne baze – minimalno 99m. *zvanične MLB dimenzije izražene u metrima.

Bacačko brdo (mound)

Bacačko brdo nalazi se u infildu i sa tog mesta bacači bacaju lopticu. Prečnik brda je 5.5m.

Samo brdo ima određeni nagib tako da je vrh bacačkog brda 25cm viši od kućne baze. Na vrhu brda nalazi se gumena ploča koju bacači moraju da dodiruju kada bacaju lopticu.

15cm ispred te ploče počinje pad tako da se na svakih ~30cm nagib se smanjuje za ~2.5cm.

Fer i faul teritorije

Sve iznad napisano je deo u kojem može da se igra, to se naziva fer (fair) teritorija. Faul (foul) teritorija je deo terena u kojem ne može da se igra i to je prostor iza linija koje kreću od kućne baze i nastavljaju se sve do ograde u levom i desnom autfildu. Takođe, na kraju tih linija nalaze se visoke stative koje takođe označavaju šta je “fer” teritorija. Te stative su veoma važne kako bi se odredilo da li je udaren houm ran ili ne. S obzrom da su linije sastavni deo terena, ukoliko loptica udari u stative autfilda – houm ran se važi. Izutek za faul teritoriju je da u njoj može da se napravi aut. I ako je aut napravljen u faul teritoriji trkači stiču pravo da napreduju po bazama.

Žuta linija

Kada je reč o houm ranovima, postoji i horizontalna žuta linija koja se prostire duž ograde. Neki stadioni ih imaju i one služe kako bi se odredilo da li je isti udaren. Na slici iznad možete da vidite kako ona izgleda.

Pravilo za ove linije zavise od stadiona do stadiona i deo su "ground rules"-a. Pravilo može da bude da je houm ran ako loptica udari u samo liniju tj u žuti deo ili iznad njega ili ako pređe preko ograde (tj ne vrati se u autfild) nakon udarca u istu. Na nekim stadionima udarac u žutu liniju nije dovoljan za houm ran već loptica mora da udari iznad linije.

Ova linija postoji i kao pomoć sudijama jer na nekim stadionima postoje duple ograde ili druge stvari koje otežavaju da se odredi gde je tačno loptica udarila/završila.

Zašto je na nekim stadionima dovoljno da samo udari u žutu liniju?

Ako se proceni da je udaljenost i/ili visina ograde takva da bi prebacivanje iste bilo jako teško za udarača, onda se povlači žuta linija.

Kao što je napisano na početku, svaki MLB stadion ima nešto “svoje” pa postoje neka posebna pravila za svaki stadion.

Takođe, na nekim stadionima postoji i vertikalna žuta linija koja odvaja faul i fer teritoriju.