Udarački redosled (batting order)

Redosled po kom udarači udaraju

Udarački redosled predstavlja redosled po kojem udarači izlaze na udaranje u toku jedne utakmice i startnu postavu ekipe u odbrani.

Kao i u odbrani, i za napad je potrebno devet igrača i to su igrači koji igraju i odbranu (osim ako liga ne primenjuje DH poziciju, kada bacač ne udara).

Udarački redosled sudijama predaje trener (menadžer) pred početak utakmice u vidu “lineup kartice”.

Udarački redosled nije moguće menjati nakon predaje sudijama i trener ne može da menja mesta udaračima na udaračkom redosledu tokom utakmice. Ukoliko trener zameni pozicije (u odbrani) dvojici igrača – mesto na udaračkom redosledu se ne menja.

Jedan od razloga zbog kojeg postoji trenerski potez double switch je upravo taj što redosled nije moguće menjati. Međutim, to je samo jedan od razloga.

Brojevi u prvoj koloni su redosled na udaranju , sledeća kolona je za brojeve udarača (na dresu), zatim ime (i prezime) udarača i na kroju broj pozicije u odbrani udarača. Nakon te kolone je prostor za izmene – ime i pozicija u odbrani za novog igrača. Iako su obično samo dva reda za izmene – ne postoji ograničenje za broj izmena (ali su obično rosteri takvi da jednostavno nema igrača za više od dve izmene u 99% slučajeva).