Currently there are no news.
NPB (Nippon Proffesional League;日本野球機構, Nippon Yakyū Kikō je japanska bejzbol ogranizacija koja organizuje dve lige - Centralnu i Pacifičku i one broje po šest timova. Osvajači te dve lige se sreću u "Japanskoj seriji" (finalu) i tu se odlučuje ko je šampion. Po kvalitetu, NPB je odmah iza MLB-a.
NPB