Force Play

Definicija

Force Play (fors) je situacija u kojoj trkaču (više) nije dozvoljeno da ostane na bazi već mora da napreduje ka sledećoj.

Najjednostavniji primer “forsa” je zapravo kada udarač napravi kontakt sa lopticom i loptica završi u fer teritoriji. U tom trenutku on mora da krene ka prvoj bazi. Gledajući iz ugla odbrane, njima je dovoljno da dobace do fildera na prvoj bazi za aut.

Drugi primer “forsa” je “dabl plej”.

Ukoliko je trkač na prvoj bazi, i udarač udari lopticu po zemlji, trkač sa prve mora da krene ka drugoj. Ukoliko ostane na prvoj, odbrana i dalje može da napravi aut i na prvoj (ukoliko trkač ne stigne na vreme) i na drugoj (trkač sa prve koji nije krenuo).

“Fors” se primenjuje, naravno, i kada su baze pune. U tom slučaju odbrani je zapravo i lakše da spreči ran. S obzirom da su baze popunjene, dovoljno je da odbrana samo dobaci lopticu do hvatača (koji mora da dodiruje kućnu bazu) i nije potrebno da teguje (dodirne trkača rukavicom sa lopticom).

Izgovor: Fors PlejNa engleskom: Force PlaySkraćenica: /