Count

Prvi broj predstavlja broj bolova, a drugi broj strajkova.
Prvi broj predstavlja broj bolova, a drugi broj strajkova.

Definicija

Kada se udarač nalazi na udaranju on ima pravo na tri strajka – nakon trećeg on je izbačen (sudi se aut) i na četiri bola – nakon četvrtog stiče pravo da ide na prvu bazu (walk).

Kaunt (count) je termin koji predstavlja koliko udarač trenutno ima strajkova i bolova. Kaunt je uvek vidljiv na semaforu - i na stadionu i tokom TV prenosa.

Kada je kaunt 3-2 kaže se full count.

Primeri

Bacač dva puta nije pogodio strajk zonu, a udarač nije zamahnuo. U ovom slučaju kaunt je 2-0; “Trenutni kaunt je 1-2“. Ovo znači da udarač ima jedan bol i dva strajka.

Izgovor: KauntNa engleskom: CountSkraćenica: /