Save / Sejv /

“Save” je dodeljen bacaču (reliveru iz bulpena) koji zatvori utakmicu i time sačuva (save) prednost. Postoji nekoliko uslova za dobijanje sejva. Takođe, bacaču ne može da se dodeli i sejv i  “win” (pobeda).

Uslovi za sejv:

Bacač mora da održi prednost i da ispuni jedan od ovih uslova:

  • Mora da uđe u utakmicu kada tim ima prednost, ali da ta prednost nije veća od tri rana i mora da baca najmanje jednu izmenu (1 IP).
  • Mora da uđe u utakmicu kada je udarač “za izjednačenje” (tying run)*  pred udaranjem (na “on-deck circle”-u), na udaranju ili je već na nekoj od baza.
  • Baca najmanje tri izmena

 

*-tying-run je udarač/trkač čiji prelazak preko kućne – ran – donosi izjednačenje. Ako tim gubi 1-0, svaki novi udarač (pri praznim bazama) je tying-run. Ukoliko ima trkača na bazama, onda je on “go ahead-run”.