Runs Batted In

Statistika koja predstavlja koliko ranova je upisano zaslugom udarača.

Primeri:

  1. Ukoliko su dva trkača na bazama i ako udarač udari home run on će da postigne jedan ran (kada on pretrči preko kućne baze) i tri “RBI” jer su tri rana postignuta njegovom zaslugom.
  2. Ukoliko su je trkač na drugoj bazi i udarač upiše dabl (double) on će da upiše jedan RBI ukoliko trkač postigne ran. Ovakav slučaj se naziva i RBI Double.