Out / Aut /

Out je jedan od osnovnih pojmova bejzbola.  Out se pravi kada odbrana izbaci udarača ili trkača.

Postoji mnogo načina da se napravi aut, ovo su neki od najčešćih:

  • Strike Out – kada je udarač  sakupio tri strajka na udaranju
  • Ground Out –  kada je aut napravljen tako što je loptica po zemlji došla do igrača odbrane i nakon toga je napravljen aut.
  • Popout (popup) – kada  aut napravljen tako što je loptica uhvaćena u letu nakon što je udarena visoko u vazduh, ali ne i u autfild.
  • Flyout – kada je aut napravljen tako što je loptica uhvaćena u letu, a da je pritom otišla u autild. Flyout najčešće prave autfilderi.
  • Caught Stealing – kada trkač pokuša, ali ne uspe, da “ukrade” bazu.  Najčešće brzi igrači pokušavaju da “ukradu” drugu bazu (sa prve).