Hit-by-Pitch / Hit baj pič / - Pogađenje lopticom

“Hit by Pitch” se naziva situacija kada udarača lopticom pogodi bacač. Udarač ide na prvu bazu ako, pre nego što je pogođen, nije dosuđen strajk (pre svega se proverava da li je udarač zamahnuo tj napravio sving). Važno je napomenuti da ako udarača prvo zakači loptica, a on nakon toga napravi zamah – onda nije važno da li je napravljen zamah tj da li je bio strajk ili ne – sudi se HBP.

Pravilo

Udaraču nije dozvoljeno da se “žrtvuje” (naginje ka loptici) i mora da pokaže nameru da izbegne lopticu.

Naravno, nijednom igraču nije cilj da bude pogođen bejzbol lopticom i to lopticom koja se kreće brzinom od preko 100 km/h. Takav potez bio bi veoma rizičan i mogao bi da prouzrokuje ozbiljnu povredu.

Ako udarač ne pokaže nameru da se izbegne lopticu ili se namerno postavi tako da ga loptica pogodi – pogađanje se ignoriše i sudi se samo strajk ili bol.

Konkretno:

Ako je loptica završila van strajk zone: samo bol.

Ako je optica je završila u strajk zoni: strajk.

Zašto su udarači pogođeni?

Udarači bivaju pogođeni kada bacač pokuša da baci u unutrašnju stranu strajk zone (iz persepktive udarača), ali izgubi kontrolu nad lopticom. Takođe, neki udarači stoje dosta blizu kućne baze pa je veća šansa da budu pogođeni.

U većini slučajeva pogađanja su nenamerna ali ako postoji “istorija” između udarača i bacača, udarač ili je neko iz protivničke ekipe napravio neki nesportstki potez (na ovoj ili na nekoj od prethodnih utakmica između dve ekipe), prekršeno je neko nepisano pravilo ili ako treba da se “odgovori” na “hit by pitch”,  “hit by pitch” služi kao način da se to i javno iskaže. U ovim situacijama neretko dolazi i do pražnjenja klupa i “tuče” (bench cleaaring).

MLB želi da stane na put ovakvoj praksi i suspenzije su često rigorozne kada je u pitanju namerno pogađanje jer je rizik od povreda veliki.

Iz godine u godinu udarači nose sve više štitnika kako bi zaštitili laktove, šake, noge ili čak i vilicu.