Hit and Run

“Hit-and-Run” je strateški potez u kojem menadžer planira da udarač postigne base hit, a da pritom i trkač na bazi pokuša da ukrade bazu. Ukoliko je ovaj potez uspešan tim će biti u odličnoj poziciji u nastavku izmene, a ukoliko je trkač brz, on možda postigne i ran. Međutim, ovako nešto može da se završi i tako što će protivnik da napravi dva auta.