Earned Run - Dozvoljeni ran

Bacaču se piše “earned run” (dozvoljeni ran) ako udarač postigne ran, a da pritom do baze nije došao nakon greške odbrane. Koristi se u mnogim formulama za računanje bacačke statistike.