Batting Average / Beting evridž / - Udarački prosek

Batting Average (udarački prosek) predstavlja verovatnoću da udarač upiše “base hit”. Ovo je jedna od osnovnih i najstarijih formula u bejzbolu. Sama formula je veoma jednostavna:

Broj hitova / Broj "at-bat"-ova

Primer:

Ako udarač ima 85 hitova i 311 “at-bat”-ova, njegov udarački prosek je .273. (85/311 = 0.273).

Istorija

Ova formula je napravljena da bi se odredio uspeh udarača na udaranju. Računa se samo “base hit”. Međutim, 1877. godine u ovoj formuli bili su i “walk”-ovi, ali su nakon te sezone izbačeni.

“On Base Percentage” je sličan statistički podatak koji je praktično prošireni “batting average” jer uključuje sve načine da se dođe do baze – “hit”-ovi,”walk”-ovi, i “hit by pitch”.