Krađa baze je potez u kojem trkač napreduje na sledeću bazu, a da pritom loptica nije udarena.