Games Behind / Games Behind /

Games Behind predstavlja razliku u odnosu pobeda i poraza između vodećeg tima na tabeli (divizije) i timova koji ga prate.

Izračunava se ovom formulom:

Formula za izračunavanje Games Behind (GB)
Screenshot: Wikipedia

Primer #1:

Ako “tim A” vodi učinkom 36-25, a “tim B” ga prati sa učinkom 30-29, GB između ta dva tima biće 5 GB.