All Star: Home Run Derby / Houm ran derbi /

Home Run derby je deo All-Star programa. Format se često menja ali suština je da je to takmičenje u tome ko će najviše houm ranova da udari. Treba napomenuti da bacači u houm ranu derbiju bacaju tako da udarač udari što više houm ranova, što u svakodnevnim utakmica nikako nije slučaj. Udarač obično izabere nekoga iz porodice, prijatelja ili trenera da mu baca na “houm ran derbiju”.