Walk (Base on Balls) / Vok / - Šetnja

Šetnja se sudi kada bacač četiri puta baci lopticu van strajk zone. Udarač ide na prvu bazu nakon šetnje.