Four Seam Fastball / Four Sim Festbol / - Četvorošavna brza loptica

Four Seam fastball je način bacanja koji se najviše koristi. Kao što ime kaže – to je (veoma) brza loptica. Ovaj način bacanja ima cilj da loptica toliko brzo proleti da udarač ne može da stigne da je udari na vreme. Za razliku od “breaking ball” grupe načina bacanja, kod ovog loptica uopšte ne menja pravac kretanja.

Naziv “four seam” predstavlja da će se pri svakom okretu loptice vide četiri šava.