Skip to content

Japanska NPB liga je odmah iza MLB-a po kvalitetu. Organizacija je takva da se igraju dve lige – Centralna i Pacifička. Osvajači te dve lige se sreću u “Japanskoj seriji” (finalu) i tu se odlučuje ko je šampion.